Umjetnička akademija u Osijeku jedina je umjetničko-nastavna sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koja je dopusnicu Ministarstva znanosti Republike Hrvatske za rad dobila 18. listopada 2004. godine. Prvu generaciju studenata upisuje akademske 2004./2005. godine. Locirana je u nekoliko zgrada u sklopu osječkog Sveučilišnog campusa, gdje djeluje od 2005. godine. Svojim je dosadašnjim radom Umjetnička akademija u Osijeku razvila prepoznatljivost i približila umjetnička područja kako studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, tako i ostalim studentima koji su kroz različite projekte i radionice sudjelovali u radu Akademije, ali i širem građanstvu.

Umjetničku Akademiju danas čine pet Odsjeka: Odsjek za glazbenu umjetnost, Odsjek za novu glazbu, Odsjek za likovnu umjetnost, Odsjek za kazališnu umjetnost i Odsjek za primijenjenu umjetnost. Od akademske 2005./2006. godine svi se studijski programi provode u skladu s odredbama Bolonjskog procesa. Studiji se organiziraju samo za redovite studente, bilo na teret Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, bilo po osobnim potrebama, kako za hrvatske državljane, tako i za strane studente. Nastava se odvija kroz predavanja, mentorske poduke, seminare, vježbe i različite oblike terenske nastave. Polaznici preddiplomskih i diplomskih studija tijekom školovanja stječu teorijska, pedagoška i praktična znanja i vještine, pri čemu individualan pristup studentima omogućava polaznicima razviti vlastiti umjetnički izričaj, čime su poticani na cjeloživotno obrazovanje, a u skladu s njihovim osobnim senzibilitetom. Da se na Umjetničkoj akademiji pridaje velika važnost kvaliteti nastave, dokazuju i izvrsni uspjesi studenata u proteklim godinama. Na Akademiji trenutno brojimo ukupno 246 studenta, upisanih na preddiplomske i diplomske studije. Zaposleno je ukupno 128 nastavna i administrativna djelatnika. Pored redovite nastave, na Umjetničkoj akademiji organiziraju se konferencije, festivali, seminari, predstavljanja knjiga, koncerti, izložbe, predstave, projekcije, slušaonice i radionice. Organiziraju se i gostovanja predavača iz Hrvatske i inozemstva. Studenti i nastavni djelatnici Akademije, u okviru različitih programa i redovito, sudjeluju u međunarodnim razmjenama i natjecanjima iz svih umjetničkih područja djelovanja Akademije. U okviru međunarodne suradnje, sudjelovali smo na različitim manifestacijama, od festivala, natjecanja, skupnih ili samostalnih izložbi, kolonija itd. Umjetnička akademija u Osijeku se različitim umjetničkim projektima predstavlja od početka svoga djelovanja. Neki od njih su nacionalnog, a neki su međunarodnog karaktera. Projekti, kojima se Akademija predstavlja danas, sljedeći su:
 

- međunarodni susret kazališnih akademija Dionizijev festival, na kojem sudionici razmjenjuju
  stečena znanja, vještine i iskustva iz područja kazališne umjetnosti;


- međunarodna revija lutkarstva, LUTKOKAZ, na kojoj se prezentacijama, radionicama i predstavama
  sudionike upoznaje s novostima iz područja lutkarstva;


- završna izložba svih studenta preddiplomskog i diplomskog studija Likovne kulture, koju svake
  godine organizira Odsjek za likovnu umjetnost;


- međunarodna studentska kiparska kolonija Jarčevac, na kojoj studenti, uz stručno vodstvo
  profesora s Odsjeka za likovnu umjetnost, svoje skulpture izrađuju od drva;


- Odsjek za glazbenu umjetnost već tradicionalno, u vrijeme Božića, organizira glazbene
  božićne svečanosti, GLAZ-B-OS festival;


- međunaroni festival vokalne glazbe InterVox festival je Odsjeka
  za glazbenu umjetnost, koji se sastoji od nekoliko iznimnih glazbenih događanja;


- međunarodno natjecanje mladih pjevača Lav Mirski (u skolpu festivala vokalne glazbe,
  InterVox), na kojem sudjeluju mlade pjevačice i pjevači iz zemalja regije i šire;


- zajednički projekt Muzeja Slavonije i Umjetničke akademije u Osijeku, Osječka muzejska glazbena
  srijeda (OMG), čija je osnovna ideja da se koncertima klasične glazbe obogati kulturni život grada i ožive muzejski prostori;


- Umjetnička akademija u Osijeku sudjeluje i na Festivalu znanosti, Osječkom ljetu kulture i Osječkom
  ljetu mladih s bogatim programima, u kojima sudjeluju studenti sva tri Odsjeka Umjetničke akademije u Osijeku;


- svakog listopada se obilježavaju Dani Umjetničke akademije u Osijeku, a u obilježavanju istih sudjeluju profesori i
  studenti sa sva tri Odsjeka;


- edukativno-prezentacijski projekt Susreti u knjižnici omogućuje dodatno upoznavanje s područjima rada Umjetničke akademije
  u Osijeku, kroz sadržaje kao što su: glazbene slušaonice, projekcije  filmova, razgovori s povodom, tematska predavanja i slično;


- zajednički projekt Umjetničke akademije u Osijeku i Akademije umetnosti iz Novog Sada, Panonski put umjetnosti – osnaživanje
  suradnje i umrežavanja institucija za visoko obrazovanje na području umjetnosti i ekologije, prepoznat i financiran od strane EU,
  rezultirat će postavljanjem land art instalacija uz biciklističku stazu Panonski put mira.

 

- međunarodni, znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti.


Kreativnim i različitim pristupom umjetničkom stvaralaštvu, naši profesori i asistenti pridonose i razvoju znanosti na području umjetnosti. Na tome tragu inicirana je i izdavačka djelatnost Umjetničke akademije u Osijeku, u suradnji sa zagrebačkim nakladničkom kućom Leykam International. U biblioteci Ars academica trenutno je objavljeno pet naslova autora Vladimira Rismonda, Andreja Mirčeva, Sanje Nikčević, Bore Stjepanovića i Zdravka Drenjančevića. U sljedećim akademskim godinama Umjetnička akademija kao umjetničko-nastavna sastavnica Sveučilišta nastojat će kroz studije i dalje razvijati vrhunsko umjetničko stvaralaštvo. Kroz različite umjetničke sadržaje i dalje će realizirati nastavne programe i projekte, kojima će promicati i prezentirati interdisciplinarne kulturološke, umjetničke i regionalne posebnosti naše Akademije.


<< Nazad