Radno vrijeme akademije: ponedjeljak - petak od 7:00h do 21:00h

Radno vrijeme ureda za studente za rad sa strankama - studentima: ponedjeljak - petak od 8:00h do 13:00h

Radno vrijeme tajništva: ponedjeljak - petak od 9:00h do 14:00h

Radno vrijeme računovodstva - blagajne: ponedjeljak - petak od 8:00h do 14:00h

Ured dekanice: 031 / 253 - 333

Tajnik: 031 / 253 - 309

Računovodstvo: 031 / 253 - 306

Ured pravnih, kadrovskih i općih poslova: 031 / 253 - 322

Odjeljak za unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja: 031 / 253 - 301
 
Ured za studente: 031 / 253 - 300

Knjižnica: 031 / 253 - 310

Ured za projekte i programe EU i međuinstitucijsku suradnju/ERASMUS: 031 / 253 - 301

Ured za nabavu, plan i analizu: 031 / 253 - 323

Ured za informatičke poslove: 031 / 253 - 304

Fax: 031 / 253 - 353


e - mail: uaos@uaos.hr

IBAN: HR
7323600001102689236

OIB: 60277424315

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Adressa i mjesto rada: Ulica kralja Petra Svačića 1/F, Osijek

Kontakt telefon: 031/253-301  // e-mail: szzop@uaos.hr


 
<< Nazad