Svi studenti druge godine diplomskog studija Tamburaško umijeće moraju u Uredu za studente ( 2. kat Rektorat) podići Obrazac za odbrenje diplomske teme i mentora i najkasnije do 28.2.2019. ga potpisanog predati u Ured za studente