NASTAVA – prof. ALEJANDRO CORDOVA

 

8.travnja

14-16-15h Komorno sviranje, kvartet 1 (Radić, Banović, Đurđević i Avgostini) P1

16.30-21h Komorno sviranje, kvartet 2 (Užar, Vuković, Bilić, Šušnjar) P1

 

9.travnja

8-12.30h Komorno sviranje, duo (Kolovrat i Knezović) D2

14-16-15h Komorno sviranje, kvartet 1 (Radić, Banović, Đurđević i Avgostini) P1

16.30-21h Gitarski praktikum P1

 

10.travnja

9-11.15h D1 Gitara 1, Patrik Avgostini