11.4.2019

POLIFONIJA  15.30

GLAZBENA INDUSTRIJA 17.00

KONCEPT I UMJETNI KA PRAKSA od 18.30 u GALERIJI WALDINGER