Nadoknada nastave za predmet Kiparstvo, 1. i 2. g. MA održati će se u četvrtak, 30. 5. od 9 do 16:30 h

 

izv.prof.art. Božica Dea Matasić

Nastava iz kolegija Keramika 2. neće se održavati 10. svibnja 2019. zbog odsutnosti profesora Durakovića.

Nadoknada nastave će se održavati 3.svibnja 2019. od 12 – 17 sati.

 

doc.art. Dejan Duraković

Nastava kiparstva MA I i II g. neće se održati u utorak 30. 4. 2019.

Nastava kiparstva BA III g neće se održati u četvrtak 2. 5. 2019.

 

Nadoknada;

U petak 10. 5. nastava za 1 i 2 g. MA Kiparstvo, održava se od 12 do 20 h.

U petak 10. 5. nastava za 3. g. BA Kiparstvo, održava se od 12 do 20 h.