Umjetničko djelovanje

KONZULTACIJE: petkomu 14-15h u Dnevnom boravku
E-MAIL:  hrvojesersic@yahoo.com
 
 

Hrvoje Seršić rođen je u Osijeku gdje 1998. godine završava osnovnu glazbenu školu Franje Kuhača u Osijeku, smjer gitara. Godine 2000. u Osijeku završava i Prirodoslovno-matematičku gimnaziju, a 2008. završava magistarski studij Glume i lutkarstva na Kazališnom odsjeku Umjetničke akademije u Bratislavi. Pohađao je brojne radionice i seminare (Laban, Bunraku, komedija dell’arte) a od lipnja 2008. godine asistent je na Odsjeku kazališne umjetnosti, smjer gluma i lutkarstvo, Umjetničke akademije u Osijeku gdje sudjeluje u izvođenju nastave kolegija lutkarske animacije. Jedan je od voditelja Dramskog studija Umjetničke akademije. 2012 postaje docent na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. 2016 doktorira na Umjetničkoj akademiji u Bratislavi, Slovačka (VŠMU).

Od 2001. do 2008. godine ostvaruje brojne uloge u Hrvatskoj i inozemstvu u predstavama: Bajka o divu Mrazu (2001.) u režiji T. Varl, Mačak Marko (2002.) u režiji Nine Kleflin, New York – New York (2002.) Ž. Oreškovića, Kresivo (2004.) R. Vartl – u osječkom Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića, a u Hrvatskom narodnom kazalištu: Jug 2 (2003.) Davora Špišića u režiji Aide Bukvić, te u različitim kazališnim i lutkarskim kućama u Slovačkoj: Kresivo (2005.) H. Ch. Andersena u režiji Nadie Ulične, u Međunarodnom domu umjetnosti Bibiana u Bratislavi; Dvanaest mjeseci (2005.) u režiji Pavle Musilove u Bratislavskom lutkarskom kazalištu; Gašparkove priče (2005.) u režiji Zuzane Pinterove, Lenke Kohutove i Petera Palika; Tamo gdje lisice žele laku noć (2006.) u režiji Pavola Uhera u Međunarodnom domu umjetnosti Bibiana u Bratislavi; Gavrani (2006.) u režiji Zuzane Pinterove; Metamorfoze (2006.) u režiji Pavola Uhera u Bratislavskom lutkarskom kazalištu; R.U.R (2006.) K. Čapeka u režiji Ondreja Spišaka u Slovačkom narodnom kazalištu; Krysiar (2007.) autora V. Dyka u režiji Pavle Musilove u bratislavskom A. H. A kazalištu, i u režiji autorskog djela u Najstarija priča (2008.) Jozefa Pražmaria. Autor Marijana Nola u režiji Roberta Raponje u gradskom kazalištu Požega ,Razigrajmo Melitu (2009.)  autor Davor Bobić, Konkatedrala Pećuh, Osijek, Varaždin, Oratoriji IZAIJA (2009.) autor Vilim Korajac u režiji Roberta Raponje, Overnjanski senatori (2009) Gradsko kazalište Požega.

U HNK u Osijeku ostvaruje uloge u Apartman (2010) u režijij Olje Đorđević,; Voditelj radionice teatra sjena pod nazivom Kad bi drveće hodala na međunarodnom festival Zemlja bez granica; Prolaznici (2011) u režiji Borne Baletića; Kraljevi i konjušari (2011) u režiji Roberta Raponje; u HNK u Varaždinu Brat Jaglenac I sestra Rutvica (2012) u režij Dubravka Torijanaca. 2010 režira predstavu U potrazi sa čudovištima gdje gostuje na raznim festivalima. U HNK Osijeku režija Zlatako Sviben; Vučijak, M. Krleža(2014).  Režija W.Shakespear , Oluja(2014)- međunarodna suradnja UAOS,Osijek Hrvatska i VŠMU, Bratislava, Slovačka. Režira Bajku o divu mrazu, Zlatko Krilić, GKL Split (2015). U režiji Roberta Raponje, Mušica (2016) Veli Lošinj. 2016. Član stručnog žirija na 22 susretu pozorišta/kazališta lutaka BIH.

Član organizacijskog odbora Međunarodnog festivala DIONIZ  i LUTKOKAZ na UAOS 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016.


<< Nazad