Postupak prijave i obrane završnog rada

Tema završnog rada odobrava se iz područja studijskog programa preddiplomskog
studija najkasnije do završetka nastave  u posljednjem semestru preddiplomskog studija.

Student, u dogovoru s mentorom, odabire područje rada i temu te podnosi Zamolbu
za odobrenje teme i mentora
Odboru za završne i diplomske radove. Odobrena tema i ECTS bodovi upisuju se u indeks.

Ured za studente u dogovoru s mentorom otvara rok za obranu rada. Završni ispit
prijavljuje se u Uredu za studente najranije osam radnih dana do datuma održavanja ispita.

Ukoliko je uspješno položen završni ispit, potvrdu o istom studenti mogu preuzeti osobno
u Uredu za studente u roku od tri dana nakon obrane ili putem pošte do deset dana.


ZAMOLBA ZA ODOBRENJE ZAVRŠNE RADNJE I MENTORA

ZAMOLBA ZA PROMJENU PREDDIPLOMSKE TEME, MENTORA

 

 

 

Postupak prijave i obrane diplomskog rada

Svaki se student mora  prijaviti odabranom mentoru u semestru koji prethodi  onom u kojemu se upisuje diplomski rad. Nakon konzultacija s mentorom i odabira teme diplomskog rada student mora podnijeti Zamolbu za odobrenje diplomske teme i mentora koju može preuzeti u Uredu za studente ili na mrežnim stranicama Akademije.

Nakon što je zamolba potpisana od strane mentora prosljeđuje  se Odboru za završne i diplomske radove.

Student ima pravo prijaviti diplomski ispit kada je ispunio sljedeće uvjete:


1. mentor je prihvatio njegov rad nakon što je temu odobrio Odbor za završne i diplomske radove;

2. položio sve ispite, osim u slučajevima propisanim pojedinim studijskim programom;

3. izvršio sve obveze na studiju za koje je stekao propisane ECTS bodove.


Ured za studente u dogovoru s mentorom otvara rok za obranu rada. Diplomski ispit prijavljuje se u Uredu za studente najranije sedam radnih dana do datuma održavanja ispita.


Ukoliko je uspješno položen diplomski ispit, potvrdu o diplomiranju studenti mogu preuzeti osobno u Uredu za studente u roku od tri dana nakon obrane ili putem pošte do deset dana.

 

ZAMOLBA ZA ODOBRENJE DIPLOMSKE TEME I MENTORA

ZAMOLBA ZA PROMJENU DIPLOMSKE TEME-MENTORA

 

Pravilnici:

Pravilnik o završnim radovima

Pravilnik o diplomskim ispitima

Upute za pisanje diplomskog/završnog rada


<< Nazad