Jedan od ciljeva Bolonjske deklaracije je promicanje mobilnosti i prevladavanje zapreka slobodnom kretanju studenata, nastavnika i istraživača. 
 
Mobilnost studenata odnosi se na razdoblje studiranja u mjestu različitom od mjesta boravka zbog stjecanja novih znanja, vještina, iskustva i kvalifikacija. 
Pri Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku osnovana je Služba za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju (http://www.unios. hr/?g=5&i=40
 
Svake godine Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku objavljuje natječaj za studente, putem kojega se mogu prijaviti na Erasmus programe. 
 
Na natječaj se mogu prijaviti svi studenti Sveučilišta u Osijeku, koji imaju državljanstvo Republike Hrvatske ili neke druge države, sudionice Erasmus programa (države EU, EFTA države i Turska), studenti sa statusom izbjeglice, studenti bez državljanstva, odnosno studenti koji imaju registrirano stalno boravište u Republici Hrvatskoj. 
 
Prilikom prijave na natječaj za Erasmus programe student se može obratiti za pomoć koordinatoru na Umjetničkoj akademiji. 
Powerpoint prezentaciju Erasmus+ možete preuzeti ovdje.
 
Koordinatori na Akademiji: 
  1. Doc. dr. sc. Iva Buljubašić – glavna ERASMUS koordinatorica
  2. Mario Matoković, asistent, koordinatorica
  3. Dr. sc. Tihana Škojo, poslijedoktorandica, koordinatorica
  4. Josip Horvat, mag. oec., stručni suradnik u Uredu za studente, koordinator
 
Popis institucija za koje studenti mogu prijaviti Erasmus (izvor: www.unios.hr):