Red.prof.art. Davor Bobić ovaj tjedan održati će nastavu u utorak i 
srijedu prema sljedećem rasporedu u učionici P1:

UTORAK 26.ožujka 2019.

POLIFONIJA 15 sati

GLAZBENA INDUSTRIJA 17 sati

SRIJEDA 27.ožujka 2019.

KONCEPT I UMJETNIČKA PRAKSA 10 sati